Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24L7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C11

Публични регистри


Регистрите принадлежащи към съответната секция са с публичен характер и може да намерите на официалната страница на "Държавна Агенция Електронно Управление", към община Стамболийски. 


 

Зареждане ...