Z6_PPGAHG800P49806SPPPKH2HK42
Z7_PPGAHG800P49806SPPPKH2HC50

ПЕТЪР ПЕТРОВ

Дата на публикуване: 24.04.2023
Последна актуализация: 25.04.2023

 


 

Петър Стефанов Петров е роден на 05.11.1935 г. в Гара Кричим (сега гр. Стамболийски). Има две деца (синове).

Бил е кмет на гр. Нови Кричим.

По време на управлението му:

  • открита е сградата на МВР гр. Кричим (1968 год.);
  • учредява се Аграрно-промишлен комплекс (1970 год.);
  • открит е „Клуб на жената“ (1975 год.);
  • открито е женско движение с ръководител Радка Раева (1976 год.);
  • открита е Детска градина „Райна Княгиня“ (1976 год.);
  • открита е детска градина – квартал „Юг“ (1976 год.);
  • направена е първа копка на спортен комплекс „Витамина“.
     
https://www.livechatalternative.com/