Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CU6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SC7
Местна инициативна група(МИГ) община Стамболийски

Профил на купувача

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 20.10.2022

Пълна информация за профил на купувача може да намерите --> тук

 

Информация за местна инициативна група(МИГ) община Стамболийски --> тук