Z6_PPGAHG800P49806SPPPKH2HK67
Z7_PPGAHG800P49806SPPPKH2HCF0

ЦВЯТКО ЦВЕТКОВ

Дата на публикуване: 24.04.2023
Последна актуализация: 25.04.2023

 


 

Цвятко Иванов Цветков е роден на 14.08.1936 г. в с. Войнягово, общ. Карлово. Има две деца (синове).

Бил е кмет на гр. Стамболийски, мандат 1980-1982 год.

По време на управлението му:

  • открива се ж.п. надлеза (1980 год.);
  • открива се Поликлиниката (1982 год.);
  • започва строителството на новата част на „Христо Ботев“ МУЦПО.