Z6_PPGAHG800P49806SPPPKH2HCG4
Z7_PPGAHG800P49806SPPPKH2HSB2

ИВАН АТАНАСОВ

Дата на публикуване: 24.04.2023
Последна актуализация: 25.04.2023

 


 

Иван Илиев Атанасов е роден на 12.01.1947 г. в гр. Брезово. Има три деца (двама сина и една дъщеря).

Бил е кмет четири мандата - кмет на гр. Стамболийски, мандат 1995-1998 год.;  кмет на Община Стамболийски, мандат 1998-1999, 1999-2003, 2007-2011, 2011-2015 год.

От 1995 год. кмет на гр. Стамболийски е Иван Атанасов. Той поема и управлението на Община Стамболийски след Указа на Президента (№111 от 30.03.1998 год.), където гр. Стамболийски се отделя от община „Родопи“ и се обособява като самостоятелна община с прилежащите към нея населени места - с. Йоаким Груево, с. Куртово Конаре, с. Ново село и с. Триводици. 

През 2001 г. на празника на гр. Стамболийски „Свети Дух“ присъства Симеон II Сакскобурготски.

По време на управлението му:

  • направена е първа копка на новия храм „Успение Богородично“ (2000 год.);
  • довършена е на 100% водоснабдяването в града (2000 год.);
  • откри се топлоцентрала за ко-генерация на газ – ТЕГЕ (2001 год.);
  • усвоени са много европроекти;
  • открит е Център за настаняване от семеен тип (2014 год.);
  • открита е Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) на брега на р. Марица и свързана с градската мрежа (2015 год.);
  • привършена е на 100% канализацията в града (2015 год.).  

 


 

https://www.livechatalternative.com/