Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OV7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C75

ПРВИЛНИК за организацията и дейността на общинския съвет при община Стамболийски и неговите комисии

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 15.04.2022
ПРАВИЛНИК
Дата на публикуване: 15.11.2022

https://www.livechatalternative.com/