Z6_PPGAHG800HA1006G627PCVM873
Z7_PPGAHG800HA1006G627PCVMOM5
Заседания Протоколи

Околна среда, селско, водно, горско стопанство, екология, инвестиционна политика и евроинтеграция

Дата на публикуване: 06.07.2022
Последна актуализация: 19.03.2024

Председател:
                   1. Атанас Ненков
Членове:

  1. Марияна Керпиева
  2. Трендафил Табаков
  3. Марияна Топузова
  4. Енислав Велков
https://www.livechatalternative.com/