Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OA1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KR5

Местоположение

Дата на публикуване: 18.04.2022
Последна актуализация: 14.07.2022

Общината попада в административните граници на област Пловдив. Разположена е на западната граница на областта и граничи с общините Родопи, Перущица и Кричим, както и с общините Брацигово и Пазарджик от област Пазарджик.
 

Общинският център град Стамболийски отстои на 117 км от столицата, на 17 км от областния център Пловдив и на 18 км от гр. Пазарджик. От съществено значение за общината е близостта до автомагистрала „Тракия“ (на разстояние 8 км), преминаващите пътища от републиканската пътна мрежа, както и жп линиите София-Пловдив-Свиленград и Пловдив-Пещера. По отношение обслужването с въздушен транспорт - най-близко разположено е летище „Пловдив“ край с. Крумово, на около 30 км от гр. Стамболийски.
 

Границите на община Стамболийски са следните:
 

-           на североизток – община Родопи;

-           на юг – община Перущица и община Кричим;

-           на югозапад – община Брацигово, област Пазарджик;

-           на запад и северозапад – община Пазарджик, област Пазарджик.

местоположение