Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OM3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KF4

Инфраструктура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 14.07.2022

 

Пътната мрежа на община Стамболийски е формирана от пътища от републиканската пътна мрежа и от общинската пътна мрежа.

Северно от общината преминават:

  •  автомагистрала „Тракия“ (Е-80) или по новата класификация ЕТК-10 (разстояние до града 5 км) и
  •  първокласният път I-8 този път е със стратегическо значение (I-първокластния път София – Пловдив) и е в близост до границите на общината в северна посока. Той осигурява връзката с община Пазарджик, община Родопи и община Пловдив и представлява Транспортната агломерационна ос на Пловдивския агломерационен ареал.

Републиканските пътища, преминаващи през територията на общината, са два:

  • третокласен път 111-375 (Пазарджик - Пещера) - Бяга - Исперихово - Йоаким Груево - Пловдив - той преминава през общината от км 15+420 до км 26+270 - общо 10,835 км.;
     
  • третокласен път 111-866 Смолян - Стойките - Широка лъка - Михалково - Кричим - Стамболийски - (Пазарджик-Пловдив) - той преминава през общината от км. 108+715 до км. 120+690 - общо 11,975 км.