Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ18E3
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1OS1

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 СТАМБОЛИЙСКИ ЕООД

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 08.05.2024

КОНТАКТИ:

улица: Дунав № 43

телефон: 0339/6 22 97

 

„МЦ 1 Стамболийски” ЕООД е преобразувано през 1999г. лечебно заведение за  специализирана извънболнична медицинска помощ, наследник на бившата поликлиника в града.

В Центъра работят 14 лекари – специалисти по следните 12 специалности:

Кардиология, Ендокринология, Неврология, Акушеро – гинекология, Детски,  Кожно  – венерически, Ушно – носно – гърлени и Очни болести, Хирургия,                     
Ортопедия и травматология, Урология и Психиатрия.

 

Специалистите, почти всички с дългогодишен опит по специалността си по ГРАФИК, извършват:

 

Амбулаторно – консултативни прегледи в кабинетите и при необходимост по
домовете на болните. Преглеждат се както здравно осигурени, така и                    неосигурени лица, които заплащат за услугата по ценоразпис на лечебното          заведение. Здравно осигурените лица се приемат след представяне на направление от личния си лекар.
    Амбулаторни манипулации – общи, хирургични, урологични, инжекции, обработка на рани, превръзки, гипс, поставяне и смяна на катетър и др.
    Малки хирургични интервенции от различните специалности.
    Освидетелствуване от лекарска консултативна комисия /ЛКК/ за продължаване на отпуск поради временна неработоспособност /с болничен лист/ или представяне на ТЕЛК /с протокол/.
    Издаване на медицински свидетелства за работа, водачи на МПС, брак и др.
    Водене на женска консултация от специалистите към АГ кабинет.
    Водене на диспансерен учет на болните нуждаещи се от диспансеризация.

Повечето кабинети работят на график сутрин /голяма част от лекарите са на ½ щат/. Следобедно работно време имат един от дерматовенеролозите и ортопедо – травматолога.

Лекарската консултативна комисия заседава всеки ден от 10 до 12 часа. Освидетествуването на нуждаещите се извършва след предварително записване при председателя на комисията.

В Центъра, като наематели, се помещават и работят още стоматолози, общо практикуващи лекари, фармацевти и зъботехник. В помещенията му има разкрит магазин за пособия за инвалиди, както и оптически магазин.

Всеки нуждаещ се от специализирана медицинска помощ може свободно да избере нужният му специалист с направление от личния си лекар или срещу символично заплащане.

За информация за специалистите от Центъра:
тел. номер МЦ1 - 033962297
тел. номер Лаборатория - 033963153
тел. номер Каса “МБПЛР - Стамболийски” ЕООД - 033962434

https://www.livechatalternative.com/