Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

ДАРЕТЕ КРЪВ, ПОДАРЕТЕ ЖИВОТ!

Дата на публикуване: 09.01.2024
Последна актуализация: 09.01.2024

  

 

 

 

 О Б Щ И Н А   С Т А М Б О Л И Й С К И

4210, гр. Стамболийски, ул. "Г. С. Раковски"  № 29; тел. +359 339 62493,

  e-mail:    obshtina@stamboliyski.egov.bg   www.stamboliyski.egov.bg

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 Уважаеми съграждани,

 

          На 15 януари 2024 год. /понеделник/ Районен център за трансфузионна хематология – Пловдив с подкрепата на Община Стамболийски, организира провеждането на акция за безвъзмездно и доброволно кръводаряване. Желаещите да дарят кръв могат да го направят от 09:00 ч. до 12:30 ч., в Народно читалище „Никола Й. Вапцаров“ гр. Стамболийски.

          Целта на безвъзмездното и доброволно кръводаряване е задоволяване на лечебните заведения с кръв и кръвни съставки, приобщаване на повече хора към идеята за благотворителност, милосърдие и добротворство.

 

                                                                                          ДАРЕТЕ КРЪВ, ПОДАРЕТЕ ЖИВОТ!

                                               

                                               

https://www.livechatalternative.com/