Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O94
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QI3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB5

Населени места

Дата на публикуване: 05.01.2021
Последна актуализация: 04.08.2022

град Стамболийски
Кметски наместник: Георги Мараджиев
Тел: 0339 62493
E-mail:  obshtina@stamboliyski.egov.bg

село Триводици
Кметски наместник: Симеон Димитров
Тел: 031403 260
E-mail: kmetstvo_trivodici@stamboliyski.egov.bg

село Йоаким Груево
Кметски наместник: инж. Наум Георгиев Нихтянов
Тел: 03148 2260 
E-mail:  kmetstvo_ig@stamboliyski.egov.bg

село Ново Село
Кметски наместник: Иван Стойчев
Тел: 03147 2260
E-mail: kmetstvo_ns@stamboliyski.egov.bg

село Куртово Конаре
Кметски наместник: Иван Пиринов
Тел: 03146 2250
E-mail: kmetstvo_kurtovo@stamboliyski.egov.bg