Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12196
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12HO0

Информация предоставяна повече от три пъти по реда на процедурата за достъп до обществена информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 13.07.2022

 

За периода 01.01.2015-31.12.2015 г. няма информация, предоставена повече от три пъти от община Стамболийски.
 

За периода 01.01.2016-31.12.2016  г. няма информация, предоставена повече от три пъти от община Стамболийски.


За периода 01.01.2017-31.12.2017  г. няма информация, предоставена повече от три пъти от община Стамболийски.


За периода 01.01.2018-31.12.2018  г. няма информация, предоставена повече от три пъти от община Стамболийски.


За периода 01.01.2019-31.12.2019  г. няма информация, предоставена повече от три пъти от община Стамболийски.


За периода 01.01.2020-31.12.2020  г. няма информация, предоставена повече от три пъти от община Стамболийски.

За периода 01.01.2021-31.12.2021  г. няма информация, предоставена повече от три пъти от община Стамболийски.