Z6_PPGAHG8001PU206G1SVMTUVQD0
Z7_PPGAHG800PK2D068Q3VENPGO96

Избори за народни представители 02.10.2022 година

Дата на публикуване: 03.08.2022
Последна актуализация: 23.09.2022

Съобщения

Заповеди

Схеми за поставяне на кампанийни съоръжения

  • СХЕМИ за поставяне на кампанийни съоръжения

Покани

 

Справки в избирателни списъци

 

Симулатор на машинно гласуване

Разяснителнателна кампания

  • ЛИНК към анимирани клипове и видеа даващи отговор на основни въппроси свързани с избирателния процес (ЦИК)