Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H96
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121N3

Информация за бизнеса

Дата на публикуване: 08.09.2020
Последна актуализация: 24.07.2022

Банки:

Банка „ДСК“
гр. Стамболийски
ул. „8-ми март“ №3, Център
тел. 032 612 056
от понеделник до петък - 8:00ч.–17:00ч.
събота и неделя – почивен ден


Банка „Уникредит Булбанк“
гр. Стамболийски, 
ул. „8-ми март“ 2, Център
тел. 033 962 487
от понеделник до петък - 8:30ч.–17:00ч.
събота и неделя – почивен ден


Интернешънъл Асет Банк
гр. Стамболийски
ул. „Жаноарио Макгахан“ №1
тел. 033 962 394
от понеделник до петък - 8:30ч.–17:00ч.
събота и неделя – почивен ден

Учреждения:

Районно управление на МВР
гр. Стамболийски
ул. „Г. С. Раковски“ 21
тел. 033 963 311


РСПБЗН Стамболийски
гр. Стамболийски 
ул. „Янтра“ 1
тел. 033 963 342


Общинска служба по земеделие
гр. Стамболийски
ул.“8-ми март“ №3, ет.3, Център
тел. 033 940 26
от понеделник до петък - 9:00ч.–17:00ч.
събота и неделя – почивен ден


Дирекция „Социално подпомагане“ 
гр. Стамболийски
ул.“8-ми март“ №3, ет.2, Център
тел. 033 963 220 
от понеделник до петък - 9:00ч.–17:30ч.
събота и неделя – почивен ден


Бюро по труда „Родопи“ – Филиал Стамболийски
гр. Стамболийски
ул. „8-ми март“ №3, ет.3
тел. 033 962 542


Пощенска станция Стамболийски
гр. Стамболийски 
ул. „8-ми март“ 1, Център
тел. 033 963 116
от понеделник до петък - 8:00ч.–18:00ч.
събота и неделя – почивен ден    

Куриерски услуги:

Еконт
гр. Стамболийски 
ул. „Цар Симеон“ 40
тел. 087 721 0413
от понеделник до петък - 9:00ч.–18:00ч.
събота - 9:00ч.–15:00ч.
неделя – почивен ден


СПИДИ
гр. Стамболийски 
ул. „Христо Ботев“ 7
тел. 0700 17 001
от понеделник до петък - 9:00ч.–18:00ч.
събота - 9:00ч.–13:00ч.
неделя – почивен ден

Мобилни оператори:

Vivacom
гр. Стамболийски
ул. „Търговска“ 60, Център
тел. 033 961 013
от понеделник до петък - 9:00ч.–18:00ч.
събота и неделя – почивен ден    


Yettel
гр. Стамболийски
ул. „Търговска“ 1, Център
тел. 033 990 050
от понеделник до петък - 9:00ч.–19:00ч.
събота и неделя – почивен ден    


А1
гр. Стамболийски
ул. „Търговска“, Център
тел. 088 220 7384
от понеделник до петък - 9:00ч.–19:00ч.
събота и неделя – почивен ден

Бензиностанции:

Дизелор
гр. Стамболийски
ул. „Тракия“ 32
тел. 088 422 8887 


Данита-2008
гр. Стамболийски
ул. „Клокотница“ 
тел. 087 635 6868
работи 24 часа


Lukoil
с. Йоаким Груево
на входа на селото по посока гр. Пловдив
тел. 088 844 0887
работи 24 часа


Гого газ
с. Йоаким Груево
на изхода на селото към гр. Пловдив
от понеделник до неделя - 6:00ч.–21:00ч.


Тин Груп Ойл
с. Ново село
на изхода на сепото към гр. Пловдив
тел. 088 520 2015


К&М
с. Куртово Конаре
на изхода на селото към гр. Пловдив
тел. 087 878 7950
от понеделник до неделя - 6:00ч.–22:00ч.


Петрол
местност Орта хан
тел. 088 530 3246
работи 24 часа

Банкова сметка и кодове за вид плащане на местни данъци и такси – община Стамболийски

Банка: "Интернешънъл Асет Банк" АД

Филиал: гр. Пазарджик, офис Стамболийски

Булстат: 115245280

IBAN: BG42 IABG 7096 8400 3812 00
BIC: IABGBGSF
ВАЛУТА: BGN

Наименование на кодовете за вид плащане: 

 • Окончателен годишен (патентен) данък Код: 44 14 00
 • Данък върху недвижимите имоти Код: 44 21 00
 • Данък върху наследствата Код: 44 22 00
 • Данък върху превозните средства Код: 44 23 00 
 • Такси за битови отпадъци Код: 44 24 00 
 • Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин Код: 44 25 00 
 • Приходи от наеми на имущество Код: 44 41 00
 • Приходи от наеми на земя Код: 44 42 00 
 • Такси за технически услуги Код: 44 80 01
 • Такси за административни услуги Код: 44 80 07 
 • Други общински такси Код: 44 80 90
 • Дарения, помощи и др. безвъзмездно получени суми Код: 44 51 00
 • Други неданъчни приходи Код: 44 70 00
 • Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция Код 44 40 00