Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Проектиране и изграждане на компостиращa инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци

Дата на публикуване: 05.08.2021
Последна актуализация: 26.07.2022

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

 

Относно - „Проектиране и изграждане на компостиращa инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, генерирани от община Съединение и община Стамболийски на територията на община Съединение“(проект от 08.05.2020г.).

 

Прессъобщение
Дата на публикуване: 05.08.2021