Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Община Стамболийски стартира Проект „ХЪБ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ СТАМБОЛИЙСКИ"

Дата на публикуване: 02.09.2022
Последна актуализация: 24.09.2023

 

 

"Община Стамболийски стартира Проект „ХЪБ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ СТАМБОЛИЙСКИ“

BGLD-3.002-0021, финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“, по иПроцедура „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите“ - BGLD-3.002 на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г."

На 15.09.2022 (четвъртък) в сградата на Общинския съвет в гр. Стамболийски ще се проведе среща с пресата и обществеността, на която можете получите детайлна информация за проекта и да зададете своите въпроси. Ще участват Г-жа Т. Денева - заместник кмет, Г-н Одмънд Оттерщед - представител на организацията-партньор от Норвегия CROSS-CULTURAL INTRODUCTION AS, Г-н Ганчо Илиев - председател на СНЦ "Свят без граници" - партньор по проекта. Заповядайте!

Научете повече тук

 

https://www.livechatalternative.com/