Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Започва изпълнението на проект: "3-1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Стамболийски" (приключен)

Дата на публикуване: 11.07.2022
Последна актуализация: 24.09.2023

 

Дата на публикуване: 19.03.2021
Последна актуализация: 28.04.2022

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА


   АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

   

Проект:“ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID-19 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ“

BG05FMOP001-5.001-0074-C07

Име на операцията: “3.1-ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ

COVID-19“

   Проектът има за цел да подпомогне лица с ниски или никакви доходи, изпаднали в затруднение поради икономическата обстановка; лица под карантина и лица, които поради обективни причин не могат да задоволяват естествените си потребности.

 

Начална дата на проекта: 01.01.2021 г.

Дата на приключване: 30.09.2022 г.

Стойност на проекта: 190 272.39 лв.


Проектът се финансира от Фонда за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.