Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Топъл обяд на територията на община Стамболийски

Дата на публикуване: 05.05.2023
Последна актуализация: 24.09.2023

 


Съфинансирано от Европейския съюз

ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС


АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

 

ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2021-2027

Проект:“ ТОПЪЛ ОБЯД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ“

BG05SFPR003-1.001-0245-C01

Име  на  операцията: BG05SFPR003-1.001“Топъл обяд“

 

Име  на  бенефициента: Община Стамболийски

Начало: 22.03.2023г.

Край: 30.09.2025г.

Стойност: 346924,80 лева

Проектът се съфинансира от Европейски Социален Фонд Плюс по Програма за храни и основно материално подпомагане

2021-2027
 

https://www.livechatalternative.com/