Z6_PPGAHG800PC640688I6DTP3K56
Z7_PPGAHG800PC640688I6DTP3KN4

заместник - кмет Любомир Грозданов Марков

Дата на публикуване: 19.07.2022
Последна актуализация: 12.12.2022

 

 

приемно време:
Всеки работен ден от 8:00-12:00 и 13:00-17:00 часа

контакти:
тел: 0339/ 6-31-61
email: l_markov@stamboliyski.egov.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професионална реализация:

Професионалният път минава през ТПК "Георги Кацаров" Стамболийски; Частна печатница в гр. Пловдив; фирма "Полипласт Мараджиев", като ръководител производство и от 2015 г. в Община Стамболийски

Роден в гр. Стамболийски.

Заместник-кмет от 2015 г. - с опит и квалификация натрупана през годините.

Образование:

средно специално

Роден на 18.02.1962 г.

Семейно положение - Женен